Current list of CNCA Associate Members:

S.N.CNCA Associate Members:
1Mr. Ali Kassam & Ms. Shova Kassam
2Dr. Govinda Timilsina & Ms. Indra Timilsina
3Mr. Prakash Neupane & Ms. Jayashree Neupane
4Mr. Rajeev Pyakurel & Ms. Jyotsna Pyakurel
5Mr. Rakesh Neupane & Ms. Nodana Ghartimagar
6Mr. Ram B Dahal & Ms. Manju Dahal
7Mr. Shyam Mahattra